Články

Pozrite si odborné články súvisiace s produktmi MSD o najnovších spôsoboch a poznatkoch v liečbe diabetu.

Štúdie

Zistite prečo je sitagliptín celosvetovo najpredpisovanejším DPP4 inhibítorom už vyše 10 rokov.