MSDia News

Najčastejšie komplikácie pri liečbe starších pacientov s diabetom

september 2021

Diabetes mellitus 2. typu je progresívne ochorenie vedúce ku komplikáciám, ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitu aj dĺžku života ...
Čítať viac


Sitagliptín - prvý partner k metformínu v liečbe pacientov s DM 2. typu

marec 2021

Diabetes mellitus 2. typu je progresívne ochorenie, spôsobené deficitom inzulínu, ktorý je v dôsledku inzulínovej rezistencie najskôr relatívny, a neskôr absolútny. ...
Čítať viac


Spoľahlivosť a bezpečnosť liečby u pacientov s DM 2.typu

marec 2021

DM 2. typu je chronické, nevyliečiteľné ochorenie, ktorého incidencia aj prevalencia celosvetovo ...
Čítať viac


Hypoglykémie v praxi ambulantného diabetológa

marec 2021

S hypoglykémiami sa v praxi ambulantný diabtológ ...
Čítať viac


Liečba staršieho pacienta s DM 2. typu

december 2020

Starnutie populácie je v poslednej dobe často skloňovaným termínom. Dvadsiate storočie sa ...
Čítať viac


Januvia ponúka riešenie v priebehu progresie ochorenia pre široké spektrum pacientov s DM 2. typu

november 2020

Včasné zahájenie liečby liekom Januvia môže byť dobre tolerovanou stratégiou intenzifikácie liečby ...
Pozrieť video


Stanovenie individuálnych cieľov HbA1c pre pacientov s DM 2. typu

október 2020

Odporúčania stanovujú, že pri výbere liečby by sa mal zohľadniť ...
Čítať viac


"Efekt dedičstva" sa začína už v prvom roku po diagnostikovaní diabetu

august 2020

Včasná diagnóza a intenzívna glykemická kontrola jednoznačne preukázali tzv. „efekt dedičstva“ ...
Čítať viac


Nedostatočná adherencia a perzistencia v antidiabetickej liečbe sú častým problémom

august 2020

Výber správnej liečby môže ovplyvniť adherenciu, persistenciu a teda aj výsledky DM 2. typu. ...
Čítať viac


Nedodržiavanie liečby je jedným z hlavných faktorov nedosahovania glykemických cieľov u pacientov s DM 2. typu

august 2020

Faktory súvisiace s výberom liečby majú na nedodržiavaní liečby najväčší podiel. ...
Čítať viac


Nedostatočná adherencia k liečbe je hlavným faktorom, ktorý sa podieľa na zlej glykemickej kontrole

august 2020

Pozrite si vo videu, čo možno dosiahnuť zlepšením adherencie. ...
Pozrieť video


1 z 3 pacientov s diabetom mellitus 2. typu nedosahuje cieľové hladiny HbA1c

august 2020

Pozrite si vo videu, čo je hlavným dôvodom nekontrolovanej hyperglykémie u pacientov s DM 2. typu. ...
Pozrieť video


"Zlovestný oktet" je osem základných porúch, ktoré prispievajú k patofyziolígií DM 2. typu

september 2020

Liečba DM 2. typu by mala byť založená skôr na zvrátení známych patogénnych abnormalít, ako na jednoduchom znížení HbA . ...
Čítať viac


Na úpravu viacerých patofyziologických porúch DM 2. typu je potrebná kombinácia rôznych liekov

september 2020

V patofyziológii cukrovky hrá úlohu osem základných porúch v pankrease, črevách, tukovom tkanive, obličkách, svaloch, mozgu, pečeni a alfa-bunkách pankreasu. ...
Čítať viac


Viaceré patofyziologické poruchy pri diabete

september 2020

Pozrite si video, kde sa dozviete o základných poruchách v tele, ktoré prispievajú k patofyziológii DM 2. typu. ...
Pozrieť video