Štúdie

Radi by sme pokračovali v trende prinášania hodnotného obsahu z oblasti liečby diabetu. Naším zámerom je cielenejšie pripravovať materiály, ktoré budú prínosom pre vašu medicínsku prax


Budeme radi, ak nám pošlete svoju odpoveď na jednoduchú otázku
(prosíme vyznačte maximálne 3 možnosti):


S akými najčastejšími komplikáciami sa stretávate pri liečbe starších pacientov vo Vašej ambulancii?


7%

21%

2%

9%

30%

17%

0%

10%

1%

3%


Späť


SK-DIA-00078
Dátum vypracovania: marec 2021