Maximálna výška doplatku pacienta podľa
Zoznamu kategorizovaných liekov od 1. 5. 2022

* https://www.health.gov.sk/Clanok?lieky202205 : Zoznam kategorizovaných liekov od 1. 5. 2022
ŠÚKL kód Produkt Maximálna výška doplatku pacienta podľa kategorizácie od 1. 5. 2022*
76789 Janumet 50 mg/1000 mg 196 tbl 0.00 €
52215 Janumet 50 mg/1000 mg 56 tbl 0.00 €
76788 Janumet 50 mg/850 mg 196 tbl 0.00 €
52208 Janumet 50 mg/850 mg 56 tbl 0.00 €
39028 Januvia 100 mg 28 tbl 0.00 €
39031 Januvia 100 mg 98 tbl 0.00 €
39022 Januvia 50 mg 28 tbl 0.00 €


SK-DIA-00123
Dátum vypracovania: október 2021