Maximálna výška doplatku pacienta podľa kategorizácieSK-DIA-00123
Dátum vypracovania: október 2021