Prinášame Vám informácie, materiály, články a štúdie
k produktom MSD v oblasti diabetológie.Články

Prečítajte si odborné články o postupoch a poznatkoch liečby diabetu.

Štúdie

Zistite prečo je sitagliptín celosvetovo najpredpisovanejším DPP4 inhibítorom už vyše 10 rokov.

10 rokov sitagliptínu

Slovenskí odborníci poznajú výhody sitagliptínu už vyše 10 rokov. Zistite prečo je najpredpisovanejším DPP-4 inhibítorom na svete.

MSDia News

Využite našu jednoduchú interaktívnu pomôcku, ktorá vám pomôže zistiť najvhodnejší postup v liečbe diabetu vášho pacienta.