Prvá pomoc pri nízkych a vysokých hodnotách krvného cukruSpäťSK-NON-00417
Dátum vypracovania: máj 2021