Ochorenia, ktoré sú často spojené s cukrovkouSpäťSK-NON-00417
Dátum vypracovania: máj 2021